Đầu tháng 10 năm 2022, Minh Anh Water chính thức được bàn giao công nghệ sản xuất máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica từ Nhà Sản Xuất Atica Nhật Bản

Đầu tháng 10 năm 2022, Minh Anh Water chính thức được bàn giao công nghệ sản xuất máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica từ Nhà Sản Xuất Atica Nhật Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *